W związku z wystąpieniem dużego zagrożenia związanego z pojawieniem się wielu ognisk zakaźnych herpes wirusa w Europie, od dnia 02.03.2021r. do odwołania wprowadzamy zakaz wjazdu koni na teren Stadniny Koni Rzeczna.

Decyzja ta podyktowana jest dobrem naszych koni.

Trzymajcie się bezpiecznie.

Zalecenia w przypadku wystąpienia objawów EHV -1